Projekti 2013. Ispis
- Strojni poljoprivredni prsten
- Uređenje školskog dvorišta u Grebnicama
- Deminiranje na području Grebnica
- Čišćenje zapuštenog područja
- Sanacija makadamskog dijela ceste Domaljevac-Grebnice-Brvnik
- Ambulantno vozilo za Dom zdravlja
- Uređenje deponije komunalnog otpada
- Izgradnja obrambenog zida
- Uređenje poljskih puteva
- Deminiranje kanala Lijeskovac
- Matični ured Grebnice
- Rekonstrukcija i sanacija vodozaštitnih objekata
- Stolarija na mjesnom domu u Donjem Hasiću
- Školski park