Akti Ispis
-   Statut općine Domaljevac-Šamac

-   Poslovnik o radu OV-a

-   Proračun općine Domaljevac-Šamac

-   Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac

-   Plan javnih nabavki općine Domaljevac-Šamac za 2015. godinu

-   Investicijski vodič općine Domaljevac-Šamac

-   Plan javnih nabavki općine Domaljevac-Šamac za 2016. godinu

-   Integrirana strategija lokalnog razvoja općine Domaljevac-Šamac za razdoblje 2018-2027