Projekti 2009. Ispis
-   Ograđivanje vodocrpilišta
-   Obnova školskih stanova
-   Zavšetak zadnje dionice kanala Jadrice
-   Oborinska odvodnja i nove ulice Ivana Mažuranića i Ante Starčevića
-   Saniranje deponije komunalnog otpada
-   Saniranje puta Domaljevac-Grebnice-Brvnik
-   Skladišno-poslovni objekt na carinskom terminalu
-   I.faza mjesnog doma u Baziku
-   Izgradnja tribina i sanacija objekta svlačionice/čitaonice u Grebnicama
-   Proširenje groblja u Domaljevcu
-   Dječji vrtić
-   Izgradnja cesta u poduzetničkoj zoni Malo Blato
-   Asfaltiranje carinskog terminala
-   Rekonstrukcija prizemlja, ličenje zgrade i uređenje platoa općinskog sjedišta
-   Centar za pružanje usluga građanima