Video sadržaj


Usvojen nacrt Strategije razvoja općine Domaljevac-Šamac za period 2014.-2020.! PDF Ispis E-mail
Subota, 04 Siječanj 2014 10:51

Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamac pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Maria Ćoškovića održalo je VIII. redovnu sjednicu 31. 12. 2013. godine u Skupštini Županije Posavske sa početkom u 9.00 sati.

Na sjednici su pored vijećnika bili nazočni: općinski načelnik Željko Josić, zamijenik općinskog načelnika i šef službe za financije Mirko Abramović, šef službe za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata Miroslav Lucić, šef odsjeka za gospodarstvo Zlatko Špionjak, rukovoditelj Samostalne općinske službe za komunalne djelatnosti Šimo Leovac, ravnateljica Dječjeg vrtića Domaljevac Nada Hadžihaskić, v.d. ravnatelja Doma zdravlja Domaljevac dr. Samir Karabegović, ravnatelj Centra za socijalni rad Domaljevac Mladen Koturić i građani.

Prije usvajanja dnevnog reda jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik sa VII. redovne sjednice Općinskog vijeća.

Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda od 10 točaka, općinski načelnik podnio je informaciju o svom radu između dvije sjednice Općinskog vijeća.

Bez rasprave usvojen je predloženi Nacrt proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2014. godinu sa 7 glasova "ZA" vijećnika HDZ 1990 Maria Ćoškovića, Mate Rošića, Jose Maroševića, vijećnika Posavske stranke Jose Perišića, vijećnika HSS-NHI Alena Ćoškovića, vijećnika NSRzB Mate Madžarević i vijećnice HSP BiH Antonije Mikolić, "PROTIV" su glasali vijećnici HDZ BiH: Miljenko Lušić, Mirko Ivanović, Josip Grgić i Anka Leovac. Nacrtom proračuna su predviđeni prihodi i rashodi na razini rebalansa proračuna za 2013. godinu u iznosu od 1.800.000,00 KM.

Odluka o privremenom financiranju za period od 01. 01. do 31. 03. 2014. godine je dobila podršku svih stranaka osim HDZ BiH čiji su vijećnici glasali "PROTIV" ove odluke.

Nacrt strategije razvoja općine Domaljevac-Šamac kao strateški dokument dobio je podršku svih klubova vijećnika osim kluba vijećnika HDZ BiH koji je po pitanju strategije razvoja općine Domaljevac-Šamac bio suzdržan. Prema ovom dokumentu Općina Domaljevac-Šamac bi svoj razvoj u navedenom periodu temeljila između ostalog na termalnim izvorima kao glavnoj komparativnoj prednosti.

Odluka o dodijeli prostora Centru za socijalni rad Domaljevac dobila je podršku svih vijećnika osim vijećnika HDZ BiH koji su bili suzdržani. U svom obrazlaganju ravnatelj Centra za socijalni rad Mladen Koturić izrazio je potrebe centra za dodatnim prostorijama kako bi se  što kvalitetnije usluge mogle pružati građanima.

Odluka o imenovanju vijećnice HDZ BiH Anke Leovac u Povjerenstvo za mlade i jednakopravnost spolova jednoglasno je usvojena.

Općinsko vijeće sa 7 glasova "ZA" (HDZ 1990, Posavska stranka, HSP BiH, NSRzB, HSS-NHI) i 4 glasa "PROTIV" (HDZ BiH) dalo je suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi za upravu i  sistematizaciji radnih mjesta  općine Domaljevac-Šamac. Prema novom pravilniku kojeg je predložio općinski načelnik a kojeg je sindikat općinskih djelatnika također usvojio, općinski javni sektor se racionalizira i organizira da bude što efikasniji, transparentniji, otvoreniji, odgovorniji i u svakom slučaju bliži građanima i njima na usluzi.

Procjena ugroženosti općine Domaljevac-Šamac usvojena je sa 7 glasova "ZA " vijećnika HDZ 1990, HSS-NHI, Posavske stranke, HSP BiH, NSRzB, "SUZDRŽANI" su bili vijećnici HDZ BiH.

Odluka o profesionalizaciji funkcije predsjednika Općinskog vijeća je dobila jasnu podršku svih klubova vijećnika osim kluba vijećnika HDZ BiH koji su bili suzdržani, ne navodeći pritom razloge svoje suzdržanosti, iako je predsjednik Općinskog vijeća tražio da se svi klubovi očituju po ovoj odluci. Prema ovoj odluci predsjednik Općinskog vijeća će nakon godinu dana volonterskog rada u korist Općine ubuduće primati plaću za svoj rad.

Na VIII. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Domaljeac-Šamac nije bilo vijećničkih pitanja.

Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjednik Općinskog vijeća Mario Ćošković i općinski načelnik Željko Josić svim prisutnima su poželjeli puno uspijeha u radu u narednoj godini.

Sjednica je završila sa radom u 11.00 sati.