Video sadržaj


Uređena deponija komunalnog otpada, građani se zamoljavaju da poštuju pravila odlaganja otpada PDF Ispis E-mail
Utorak, 28 Svibanj 2013 09:34

Nakon uspješne dislokacije stare javne deponije komunalnog otpada i sanacije šireg područja stare deponije, izgrađena je i stavljena u funkciju nova lokacija za odlaganje komunalnog otpada. No, budući da je zbog nepropisnog odlaganja otpada od strane građana došlo do zakrčenja pristupnih puteva i ulaza, donesena je odluka o čišćenju i uređenju javne deponije.

Radovi na sanaciji i uređenju su okončani, te se zamoljavaju građani, budući da je odlaganje otpada na deponiju bez naknade, da poštuju pravila odlaganja otpada unutar deponije te da ni u kom slučaju otpad ne odlažu na pristupne puteve i ulaze u deponiju.