Video sadržaj


Općina Domaljevac-Šamac
Domaljevac (domaljevac.net)
Domaljevac
Radovi u Općini Domaljevac-Šamac (FTV)
Radovi u Općini Domaljevac-Šamac (FTV)

Izgradnja sportske dvorane u Grebnicama (FTV)
Izgradnja sportske dvorane u Grebnicama (FTV)
 
Uređenje općinske zgrade u Domaljevcu (PosavinaTV)
Uređenje općinske zgrade u Domaljevcu (PosavinaTV)

Nastavak izgradnje dječjeg vrtića u Domaljevcu (FTV)
Nastavak izgradnje dječjeg vrtića u Domaljevcu (FTV)

Nova šalter sala u Općini Domaljevac-Šamac (FTV)
Nova šalter sala u Općini Domaljevac-Šamac (FTV)
 
Posjet generalnog konzula RH općini Domaljevac (PosavinaTV)
Posjet generalnog konzula RH općini Domaljevac (PosavinaTV)
 
Otvoren Centar za pružanje usluga građanima (PosavinaTV)
Otvoren Centar za pružanje usluga građanima (PosavinaTV)

Gnojivo za povratnike u Brvniku (FTV)  
Gnojivo za povratnike u Brvniku (FTV)

Dani otvorenih vrata(FTV)
Dani otvorenih vrata (FTV)

 

 

Nove poplave (Posavina TV)  
Nove poplave (Posavina TV)

Federalni ministri u Domaljevcu (FTV)  
Federalni ministri u Domaljevcu (FTV)

 

otvoren Centar za obiteljsku medicinu u Domaljevcu (FTV)  
Otvoren Centar za obiteljsku medicinu u Domaljevcu (FTV)

Prekogranicna suradnja (FTV)  
Prekogranična suradnja (FTV)

 

 
Potpisivanje kolektivnog ugovora (FTV)  
Potpisivanje kolektivnog ugovora (FTV)
 
Radovi na uređenju urbane infrastrukture u Domaljevcu (VTV)  
Radovi na uređenju urbane infrastrukture u Domaljevcu (VTV)
 
Cesta iz mraka (FTV)  
Cesta iz mraka (FTV)
 
Božićnica za studente (VTV)  
  Božićnica za studente (VTV)
Endemska nefropatija (VTV)  
Endemska nefropatija (VTV)
Sveti Nikola u Domaljevcu (FTV)
Sveti Nikola u Domaljevcu (FTV)

Život u minskom polju (FTV)
Život u minskom polju (FTV)

Strojni prsten (FTV)
Strojni prsten (FTV)

Primjer Domaljevca (FTV)
Primjer Domaljevca (FTV)
 

Dvorana bez grijanja (FTV)
Dvorana bez grijanja (FTV)

Prof. Mario Jurkić položio kamen temeljac za izgradnju banje u Domaljevcu (FTV)
Domaljevac se trudi zaustaviti iseljavanje mladih (FTV)


Domaljevac se trudi zaustaviti iseljavanje mladih
(FTV)