Video sadržaj


Centar za socijalni rad Domaljevac PDF Ispis E-mail


tel: 031 791 362, 792-006, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Centar za socijalni rad Domaljevac je registriran u Kantonalnom sudu u Odžaku dana 22. 01. 2004. godine sa sjedištem u Domaljevcu, ul. Posavskih branitelja 148. Rješenjem Županijskog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Centar je dana 13. 02. 2004. godine upisan u registar socijalnih ustanova Županije Posavske.

Centar kao ustanova od posebnog društvenog značaja u obavljanju svojih poslova socijalne skrbi obavlja djelatnosti:
-   socijalne, savjetodavne i dobrotvorne djelatnosti čije se usluge pružaju pojedincima i obiteljima u njihovim domovima i na drugom mjestu, koje sprovode državne ili privatne organizacije, humanitarne organizacije nacionalne i lokalne, organizacije samopomoći kao i stručnjaci koji pružaju savjetodavne usluge
-   socijalna pomoć i nadzorni rad sa djecom i mladeži
-   djelatnost u vezi sa usvajanjem i spriječavanjem zlostavljanja djece i drugih osoba
-   osposobljavanje za život i rad djece i odraslih osoba sa umanjenim psihofizičkim sposobnostima
-   utvrđivanje prava na dodjelu socijalne pomoći osobama u stanju socijalne potrebe    
-   djelatnost zaštite obitelji
-   skrb za civilne žrtave rata
-   savjetovanje u vođenju kućnog proračuna, savjetodavna pomoć o bračnim i obiteljskim problemima
-   djelatnost zajednice i susjedstva
-   djelatnost dnevne brige za djecu sa posebnim potrebama
-   djelatnost dnevne brige za odrasle osobe sa posebnim potrebama
-   dnevnu pomoć bolesnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama
-   kućna njega i pomoć u kući osobama koje nisu u stanju da se same o sebi staraju
-   djelatnosti vezane za Obiteljski zakon
-   druge djelatnosti sukladno Zakonu

U Centru su trenutno uposlene tri osobe:

-   Katarina Špionjak, mag.oec., v.d. ravnatelja Centra

-   Nada Vlahović, administrativno tehnički referent

-   Alen Ćošković, prvostupnik socijalnog rada, socijalni radnik