Video sadržaj


REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU REVITALIZACIJE PRIVREDNIH AKTIVNOSTI PDF Ispis E-mail
Autor Franjo B.   
Srijeda, 12 Srpanj 2017 10:16

Nakon preuzimanja prijava na Javni poziv za učešće u programu revitalizacije privrednih aktivnosti, koji je završen 20. lipnja 2017. godine, Komisija Udruge građana Budućnost je izvršila uvid u sve pristigle prijave i odabrala ukupno 72 potencijalna korisnika za područje općine Šamac, Vukosavlje i Domaljevac- Šamac.

Odabrani korisnici su obvezni proći obuku kako ne bi izgubili pravo na dodjelu paketa podrške. Glavni cilj trodnevne obuke je prenijeti znanja i vještine pisanja efikasnog biznis plana. Polaznici će naučiti tehnike generiranja ideja, istraživanja potreba kupaca i implementacije poslovne ideje u efikasan i profitabilan poslovni poduhvat, te naučiti osnove efikasnog financijskog menadžmenta.

Po završetku obuke Komisija za ocjenu prijava će odabrati najmanje 30 najbolje ocijenjenih biznis planova u pojedinačnoj vrijednosti do 2.500 za nabavku opreme i/ili sredstava. Korisnici/ce granta imaju obvezu da sufinanciraju 10% vrijednosti odobrenih sredstava.

Obuka za kandidate sa područja općine Domaljevac-Šamac biti će održana 18.07.2017. godine u zgradi općine sa početkom u 10:00 sati.


RANG LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA
Nakon preuzimanja prijava na Javni poziv za učešće u programu revitalizacije privrednih aktivnosti, koji je završen 20. lipnja 2017. godine, Komisija Udruge građana Budućnost je izvršila uvid u sve pristigle prijave i odabrala ukupno 72 potencijalna korisnika za područje općine Šamac, Vukosavlje i Domaljevac- Šamac.

Odabrani korisnici su obvezni proći obuku kako ne bi izgubili pravo na dodjelu paketa podrške. Glavni cilj trodnevne obuke je prenijeti znanja i vještine pisanja efikasnog biznis plana. Polaznici će naučiti tehnike generiranja ideja, istraživanja potreba kupaca i implementacije poslovne ideje u efikasan i profitabilan poslovni poduhvat, te naučiti osnove efikasnog financijskog menadžmenta.

Po završetku obuke Komisija za ocjenu prijava će odabrati najmanje 30 najbolje ocijenjenih biznis planova u pojedinačnoj vrijednosti do 2.500 za nabavku opreme i/ili sredstava. Korisnici/ce granta imaju obvezu da sufinanciraju 10% vrijednosti odobrenih sredstava.

Obuka za kandidate sa područja općine Domaljevac-Šamac biti će održana 18.07.2017. godine u zgradi općine sa početkom u 10:00 sati.